De missie en visie van True Color Women geeft aan wie we zijn en waar we voor willen gaan, samen met jou. 

Een einde van een relatie kan heel goed hand in hand gaan met een zelfhulpgroep. Het maakt de overgang van het ‘samenzijn met iemand’ naar ‘op eigen benen staan’ makkelijker. Het voorkomt het gevoel van eenzaam zijn. Het einde van een relatie, kan ook het einde van vriendschappen betekenen in het proces. Een zelfhulpgroep heeft gelijkgestemden van vrouwen die door het scheidingsproces heen gaan, of van zij die nu op eigen benen staan. Het fungeert als een objectief klankbord van mensen die niet direct betrokken zijn bij jouw situatie. Er kan onpartijdig advies gegeven worden. Het gevoel dat je er ‘alleen’ voor staat, valt weg.

missie en visie

Missie en Visie

Missie

Wij willen gescheiden vrouwen laagdrempelig ondersteunen in het scheidingsproces. 

True Color Women begeleidt op passende wijze gescheiden vrouwen naar een nieuw hoofdstuk, ondersteunt op knelpunten en verlaagt drempels om op eigen benen te staan, door kennis over te brengen, te helpen bij het effectief inzetten van hun netwerk en het laten bloeien van hun vertrouwen in hun eigen kracht, in een warme en veilige ruimte waar je je geaccepteerd en gesteund voelt.

 

Visie

True Color Women is de plek waar je als vrouw, in een veilige ondersteunende omgeving de overgang naar op ‘eigen benen’ gemakkelijker kunt maken. Wij zijn gericht op ondersteuning en delen van kennis. Er ontstaat een sterke band onder de vrouwen door de interessante mix van vrouwen die in verschillende stadia van scheiden zitten ,oftewel de eenheid in de verscheidenheid . Een betere plek is er niet, dan True Color Women.

Wij willen uiteindelijk dat er meer laagdrempelige zelfhulpgroepen ontstaan onder de naam True Color Women, om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen ondersteunen vanuit eigen ervaring. Tevens willen we lezingen organiseren voor de deelnemers en moet er de mogelijkheid zijn tot kinderopvang. Tot slot zouden we een stichting willen worden om door middel van sponsoring uitjes te kunnen regelen voor de minder draagkrachtigen onder ons om zo even uit het scheidingsproces te kunnen stappen met gelijkgestemden.